لینک های دسترسی

انان جهت مذاکره به اسرائيل مواصلت کرد.


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد به اسرائيل مواصلت کرده و انتظار ميرود بر حکومت آن کشور فشار وارد نمايد انسداد راه هاي هوائي و بحري لبنان را رفع کند.

آقاي انان بعد از ملاقات با رهبران حکومت لبنان در بيروت به اسرائيل وارد شد.

قرار است او امروز با خانواده هاي دو عسکري ملاقات کند که در ماۀ جولاي توسط حزب الله اسير گرفته شدند. او بروز چهارشنبه با ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ملاقات خواهد کرد.

اسرائيل گفته است وقتي اين انسداد را رفع خواهد کرد که قواي بين المللي در سرحدات لبنان گزمه کنند.

قبلاً امروز آقاي انان از جنوب لبنان ديدن کرد که در جنگ بين اسرائيل و حزب الله، بيشترين خسارات را متحمل گرديد.

در بيروت بروز دوشنبه، منشي عمومي ملل متحد از حزب الله تقاضا کرد دو عسکر اسير اسرائيلي را آزاد نمايد.

هدف سفر شرق ميانۀ آقاي انان تقويۀ آتش بسي است که بجنگ يک ماهه بين اسرائيل و حزب الله خاتمه داد.

همچنان امروز، صدها عسکر ايتالوي يک پايگاۀ بحري را بقصد لبنان ترک کردند. اين اولين واحد قواي ۲۵۰۰ نفري ايتاليه است که بقواي حافظ صلح توسعه يافتۀ ملل متحد در جموب لبنان شامل ميشود.

XS
SM
MD
LG