لینک های دسترسی

اولمرت پلان خروج از کرانۀ غربي رود اردن را ملتوي ساخت.


ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ميگويد پلان خروج از بخش هاي کرانۀ غربي رود اردن را که براي پيروزي اش در انتخابات کمک کرده بود، ملتوي ساخته است.

آقاي اولمرت امروز با کمتيه هاي خارجه و دفاع پارلمان ملاقات کرده گفت موضوع تعديل در دو ماۀ گذشته در صدر اولويت ها قرار داشت.

او گفت ميخواست با محمود عباس، رئيس ادارۀ خودمختاري فلسطين ملاقات کند و گفت هيچ مشکلي عاجل تر از فلسطينيان نيست.

در عين زمان حکومت اسرائيل ميگويد داوطلبي را براي اعمار تقريباً ۷۰۰ منزل در مسکونۀ کرانۀ غربي رود اردن، آغاز ميکند.

اين پروژۀ اعمار مسکونه هاي يهودي بزرگترين پروژه ايست که توسط حکومت ايهود اولمرت، صدراعظم پيشنهاد شده است. ايهود اولمرت در ماۀ مي بحيث صدراعظم منتخب شروع بکار کرد.

مقامات فلسطيني فوراً اين پلان را محکوم کرده، آنرا تخطي از پلان صلح خواندند که از اسرائيل خواستار ميشود اعمار مسکونه ها را در کرانۀ غربي رود اردن متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG