لینک های دسترسی

قواي سوريه يک حمله بر سفارت ايالات متحده در دمشق را خنثي ساخت.


وزارت داخلۀ سوريه ميگويد قواي امنيتي سوريه کوشش حمله بر سفارت ايالات متحده در دمشق را خنثي ساخت و به اعضاي سفارت آسيبي نرسيد.

مقامات ميگويند قواي امنيتي امروز صبح سه حمله کننده را که ميخواستند بمي را در خارج سفارت منفجر سازند، کشته و يک نفر ديگرر ا مجروح ساخت.

در واشنگتن، وزارت خارجه ميگويد مقامات سوريه اوضاع را بزودي تحت کنترول درآوردند.

سوريه حمله بر سفارت را عمليات دهشت افگني خواند ولي مقامات اطلاعات بيشتري را در مورد اينکه چه کسي دخيل بود، افشا نکرده اند.

قواي امنيتي در جريان واقعه منطقۀ دپلوماتيک را مسدود کرده بود. شاهدان عيني گفتند دود غليظي بهوا بلند شده بود و در منطقۀ اطراف سفارت آواز گلوله باري و انفجار شنيده ميشد

XS
SM
MD
LG