لینک های دسترسی

رايس تقاضا کرد که کمک نظامي به افغانستان ادامه بيابد.


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد غرب بايد بمساعي در جهت شکست دادن شورشيان طالب و پشتيباني از ديموکراسي در افغانستان ادامه بدهد.

رايس امروز طي تبصره ها در کانادا ياددهاني کرد که وقتي ايالات متحده بعد از خروج قواي شوروي در سال ۱۹۸۹ از افغانستان کمک خود را قطع کرد، افغانستان چگونه پناه گاۀ دهشت افگنان گرديد.

او هشدار داد که بار ديگر نبايد قبل از وقت افغانستان را ترک کرد.

رايس امروز اين بيانات را در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي با پيتر مکي، وزير خارجۀ کانادا، در نوڤا سکوشا بعمل آورد.

او از کانادا بخاطر اعزام عساکر براي ناتو در افغانستان تشکر کرد. کانادا در حدود ۲۲۰۰ عسکر در افغانستان دارد.

بيش از ۲۰ عسکر کانادائي در افغانستان کشته شده اند. اعضاي پارلمان کانادا با تقاضا ها براي خروج عساکر آن کشور از افغانستان مواجه شده است.

XS
SM
MD
LG