لینک های دسترسی

يک محکمۀ هند چهار نفر را در بم گزاري ۱۹۹۳ بمبئي گنهگار خواند.


يک محکمه در غرب هند چهار عضو يک خانواده را با رابطه به بم گزاري سال ۱۹۹۳ در بمبئي گنهگار خواند که باعث قتل ۲۵۷ نفر و جراحات بيش از ۷۰۰ تن ديگر شده بود.

يک محکمۀ خاص امروز در بمبئي سه برادر از يک خانوادۀ مسلمان را در ارتکاب اعمال دهشت افگني و کمک در ارتکاب اين اعمال گنهگار خواند. خانم يکي ازين برادران نيز در کمک به ارتکاب جرم مجرم شناخته شد. آنها با احتمال جزاي اعدام مواجه ميباشند. سه عضو ديگر اين خانواده برائت حاصل کردند.

رهبران ادعا شدۀ اين توطئه محاکمه نشده اند و چنين اظهار عقيده ميشود که از هند فرار کرده باشند.

اين اولين حکم در مهلک ترين حملۀ دهشت افگني در هند است. اين محاکمۀ طولاني در سال ۱۹۹۴ آغاز گرديد. اکثر ۱۲۳ متهم بقيد ضمانت آزاد شدند. فهرست متهمين شامل کانگسترها، زنان و يک ستارۀ محبوب سينماي هند ميباشد.

XS
SM
MD
LG