لینک های دسترسی

کابينۀ آلمان قواي بحري را براي لبنان منظور کرد.


کابينۀ آلمان ارسال کشتي هاي جنگي را به بحيرۀ مديترانه جهت رهبري قواي گزمۀ سواحل لبنان، منظور کرد.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان طي صحبتي در برلين آنرا يک تصميم تاريخي خواند. او با اشاره به قتل عام يهوديان در جريان جنگ جهاني دوم گفت آلمان در قسمت حق موجوديت اسرائيل مسؤليت دارد.

توقع ميرود پارلمان آلمان هفتۀ آينده اين اقدام را تصويب کند. بعد ازان ملاحان آلماني مسؤليت جلوگيري از رسيدن اسلحۀ جديد به حزب الله را از طريق بحر، از يک قواي مؤقت بعهده خواهند گرفت.

طبق يک خبر ديگر يک مامور عاليرتبۀ اسرائيل ميگويد آن دولت يهودي آزادي يک زنداني لبناني را که از سال ۱۹۷۹ باينطرف در اسارت اسرائيل قرار داشته، تحت غور گرفته است.

امير پيريتس، وزير دفاع اسرائيل طي صحبتي در راديوي اسرائيل گفت سمير کنتر که دو اسرائيلي را در شهر شمالي نهريه کشته بود شايد شخصيت عمده در يک تبادلۀ زندانيان باشد. اسرائيل آزادي دو عسکر خود را که در ماۀ جولاي توسط حزب الله اسير گرفته شده بود، تقاضا دارد.

XS
SM
MD
LG