لینک های دسترسی

Breaking News

پاپ احترام عميق خود را به اسلام ابراز داشته ميگويد در قسمت مقوله سؤ تفاهم صورت گرفته.


پاپ بندکت بار ديگر مراتب احترام عميق خود را به اسلام ابراز داشته ميگويد اميدوار است اشارۀ او به ارشادات اسلام در يک بيانيۀ جنجال برانگيز هفتۀ گذشته به گفت و شنود بين مذاهب منجر گردد.

پاپ بندکنت، که امروز در واتيکان صحبت ميکرد بار ديگر تاکيد کرد که تبصره هايش در آلمان که باعث احتجاجات مسلمانان گرديد، انعکاس دهندۀ نظرات او نبود.

پاپ امروز در محضر زايرين در ميدان سنت پيترز گفت هدف بيانيۀ او در يک يونيورستي باڤيريا روشني انداختن بارتباط بين عقيده و تعقل بود. او همچنان گفت اميدوار است احترام عميق او بمذاهب جهان و براي مسلمانان واضح و روشن بوده باشد.

پاپ در بيانيۀ هفتۀ گذشته اش در آلمان بيک امپراتور قرن ۱۴ روم شرقي اشاره کرد که بعضي از ارشادات پيامبر اسلام را شريرانه و غير انساني خوانده بود. او همچنان در مورد جهاد صحبت کرده گفته بود خشونت با طبيعت الهي تطابق ندارد.

XS
SM
MD
LG