لینک های دسترسی

رمزفلد در مورد فراهم کردن عساکر مورد نياز ناتو در افغانستان ابراز اطمينان کرد.


دانلد رمزفلد، وزير دفاع ايالات متحده در مورد فراهم کردن عساکر کافي براي ناتو جهت برخورد با اوضاع در افغانستان، اظهار اطمينان نمود.

او گفت مطمئن است که ناتو به افغانستان تعهد کامل دارد و متحدين و کشورهاي همکار عساکر مورد نياز را فراهم خواهند کرد. آقاي رمزفلد اين تبصره ها را در جلسۀ وزراي دفاع تقريباً ۱۳ کشور جنوب شرق اروپا، در تيرانا، پايتخت البانيه، بعمل آورد. وزير دفاع ايالات متحده تاکيد کرد که پيروزي در افغانستان براي کشورها در آسيا و اروپا، هردو مهم است.

کشورهاي ناتو در برآورده ساختن تقاضاي مقامات اتحاد نظامي ناتو مبني بر اعزام عساکر بيشتر به جنوب افغانستان، که متحدين با طالبان در جنگ اند، به آهستگي عمل ميکنند.

XS
SM
MD
LG