لینک های دسترسی

يک محکمه در گرجستان هدايت داد چهار عسکر روس باتهام جاسوسي در زندان نگهداشته شوند.


يک محکمه در گرجستان هدايت داده است چهار صاحب منصب روس را که در هفتۀ جاري دستگير شده بودند، براي دو ماۀ ديگر در زندان نگهدارند.

محکمه همچنان مدت توقيف حد اقل هفت شهروند گرجستان را که بداشتن نقشي درين قضيه متهم اند، تمديد کند. مقامات گرجستان يک صاحب منصب پنجمي را امروز بدون اتهامي آزاد کردند ولي تقاضا ميکنند يک صاحب منصب ديگر که گمان ميرود در مقر قواي نظامي روسيه در تفليس پنهان شده باشد، خود را تسليم نمايد.

اين صاحب منصبان روس متهم هستند که در مورد قواي نظامي، قابليت هاي دفاعي، امنيت انرژي و احزاب سياسي گرجستان، اطلاعات جمع آوري ميکردند.

سرگي لفروڤ، وزير خارجۀ روسيه اين اتهامات را مزخرف خواند.

ماسکو امروز در واکنش باين توقيف ها به خروج تقريباً ۱۰۰ تن از منسوبين سفارت و اعضاي خانواده هاي شان از تفليس آغاز کرده و سفير خود را از گرجستان فراخواند.

XS
SM
MD
LG