لینک های دسترسی

Breaking News

در حاليکه مجلس نمايندگان بر لايحۀ تحقيقات غور ميکند بش از دست آوردها در افغانستان و پاکستان يادآور ميشود.


جورج بش، رئيس جمهور بادامۀ مبارزه جهت تصويب لايحه اي که از مساعي اش پشتيباني ميکند، در واشنگتن بحضار گفت که جنگ عليۀ دهشت افگني وظيفۀ نسل فعلي است.

آقاي بش طي بيانيه اي در محضر صاحب منصبان احتياط ملکي در واشنگتن توجه را بر افغانستان و پاکستان متمرکز ساخت. او دو روز قبل با رؤساي جمهور اين دو کشور در قصر سفيد ملاقات کرده بود.

او گفت حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان و پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، آنچه را آقاي بش، «مبارزۀ مفکوروي قرن ۲۱» خواند، درک ميکنند. او همچنان خاطر نشان ساخت که آن دو هدف سؤ قصد توسط افراطيون قرار داشتند.

اين بيانيه، تازه ترين در يک سلسله بيانات است که جنگ عليۀ دهشت افگني را احتوا ميکند. و اين بيانيه در حالي ايراد گرديد که مجلس نمايندگان کانگرس لايحه اي را تحت غور قرار داده که مقررات استنطاق و تعقيب عدلي مظنونين دهشت افگني را تثبيت ميکند و رئيس جمهور ازان پشتيباني مينمايد.

اين بيانات بارابطه به پنجمين سالگرد حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ و انتخابات ميان دوره اي ماۀ نومبر، ايراد ميگردد. ديموکرات ها رئيس جمهور را متهم ميسازد که بر موضوع ضد دهشت افگني تمرکز ميکند تا توجه را از جنگ عراق که بطور فزاينده اي محبوبيت خود را از دست ميدهد، منحرف سازد.

XS
SM
MD
LG