لینک های دسترسی

آمادگي ناتو براي احراز قومانداني در شرق افغانستان


اتحاديه ناتو ميگويد تا چند روز ديگر قومانداني قواي ۱۲ هزار نفرئ را در شرق افغانستان بدوش خواهد گرفت. اين قوا تا کنون در تحت فرمان قومانداني ايالات متحده بوده است.

مارک ليتي سخنگوي ناتو امروز يکشنبه گفت با اين کار ، در تعداد عساکر ايالات متحده در افغانستان تغييري دست نخواهد داد. او همچنان گفت حدود ۸ هزار عسکر امريکائي که در پي دهشت افگنان القاعده بوده و يا هم مصروف فعاليت هاي هوائ ميباشند ، نيز تحت امر و رهبرئ ايالات متحده باقي خواهند ماند.

اين اعلام امروز يکشنبه بعد از آن بعمل آمد که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از جامعه بين المللي تقاضا کرد تا جهت مسدود نمودن پناهگاه هاي که در آن دهشت افگنان تربيه و آموزش مي يابند ، به افغانستان کمک کنند.

XS
SM
MD
LG