لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم فلسطينيان در اجتماع پشتيبانانش در غزه اشتراک کرد.


صدراعظم فلسطينيان که در مجادلات سياسي درگير است امروز در اجتماعي در غزه که دران از حکومت تحت رهبري حماس پشتيباني ميشد، اشتراک کرد.

اسمعيل هنيه در محضر هزاران پشتيبانش که بيرق ها را به اهتزاز در مي آوردند گفت حماس را نميتوانند از قدرت برانند و حماس اسرائيل را برسميت نخواهد شناخت.

اين بيانات احساساتي او در جريان يک هفتۀ مبارزات شديد سياسي داخلي با جناح رقيب فتح محمود عباس، رئيس ادرۀ فلسطينيان، بعمل آمد.

در هفتۀ جاري آقاي عباس اشاره کرد که او شايد حکومت فلسطينيان را بخاطر ناکامي کوشش جهت تشکيل يک حکومت وحدت ملي منحل کند.

حماس از قبولي تقاضا براي منصرف شدن از خشونت و همچنان شناسائي اسرائيل امتناع ميورزد. کشورهاي غربي ميگويند تعزيرات را عليۀ حکومت تحت رهبري حماس تاوقتي رفع نميکنند که آن گروه به برآورده ساختن آن شرايط موافقه کند.

تعزيرات وقتي وضع گرديد که حماس در ماۀ مارچ بعد از پيروزي در انتخابات قدرت را بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG