لینک های دسترسی

واتيکان خواستار احترام متقابل بين مسيحيان و مسلمانان شد.


واتيکان خواستار احترام متقابل بين مسيحيان و مسلمانان گرديد.

کاردينال پال پوپارد، مامور عاليرتبۀ مسؤل گفت و شنود بين اديان متن بيانيۀ سالانۀ واتيکان را به مسلمانان در ختم ماۀ رمضان، ارائه کرد. اين اولين بار است که واتيکان اين پيام را در يک کنفرانس مطبوعاتي رسمي بيان ارائه ميکند.

پيام امسال که دوستان عزيز مسلمان را خطاب ميکند مشعر است که گفت و شنود بين اديان هميشه آسان نيست ولي ضروري تر از هر وقت ديگر ميباشد. او به تبصرۀ اخير پاپ بندکت در مورد اسلام مشخصاً اشاره ميکند که بسياري از مسلمانان آنرا اهانت پنداشتند.

کاردينال پوپارد بيعدالتي، فقر و اختلاف را از مشکلات جدي عصر ما خواند. او علاوه کرد که خشونت و دهشت افگني مخصوصاً دردناک ترين بلاهاست.

اين مقام واتيکان هشدار داد که اگر مذاهب و رهبران مذهبي بمقابل دهشت افگني موقف نگيرند، مؤمنين اعتبار آنها را مورد سؤال قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG