لینک های دسترسی

Breaking News

هند کابينۀ خود را ترميم کرد.


پرناب مکرجي، وزير دفاع هند در ترميم کابينۀ آن کشور بعهدۀ وزير خارجه منصوب گرديده است.

وزير دفاع جديد A.K. Antony اي کي انتوني، وزير اعظم سابق ايالت جنوبي کرالاست.

همچنان امروز ام اچ امبريش، هنرپيشۀ سابق سينما و سياستمدار حزب کانگرس و جي پرکاش ناراين يداڤ مربوط حزب رشتريا جنتا دل، بحيث وزراي دولت حلف وفاداري ياد کردند.

عهدۀ وزارت دفاع ماۀ نومبر سال گذشته وقتي خالي شد که نتوار سنگه، وزير خارجۀ وقت در قضيۀ پروگرام نفت بمقابل غذاي ملل متحد در عراق، برشوه ستاني متهم گرديد.

اين ترميم کابينه تعداد وزرا و معين ها را به ۸۰ بلند برد. درين کابينه ۳۴ وزير، هفت معين و ۳۹ وزير دولت شامل ميباشد.

XS
SM
MD
LG