لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ دنمارک دعوي عليۀ رونامه را بخاطر کارتون هاي پيامبر اسلام، رد کرد.


يک محکمه در دنمارک يک دعوي حقوقي توسط يک گروۀ مسلمانان عليۀ يک روزنامه که ۱۲ کارتون جنجال برانگيز پيامبر اسلام را سال گذشته چاپ کرده بود، رد نمود.

يک محمکمه امروز در شهر آهروس گفت که کارتون ها که بعضي ازان پيامبر اسلام را در لباس جنگنده ها نشان ميداد، شايد براي بعضي از مسلمانان توهين آميز بوده باشد ولي شواهدي وجود ندارد که نشان بدهد هدف روزنامۀ ژيلان پوستن توهين به مسلمانان بوده باشد.

اين کارتون ها در سال جاري در يک تعداد ديگر روزنامه هاي اروپائي نيز نشر شده احتجاجاتي را در سراسر جهان اسلام سبب شد. گروه هاي مختلف اسلامي ميگفتند که اين کارتون ها توهين به پيامبر اسلام است. قوانين اسلامي تصاوير پيامبر را ولو که مثبت هم باشد منع ميکند.

مدعيان اين دعوي را در ماۀ مارچ بعد ازان اقامه کردند که مدعي العموم از متهم ساختن روزنامه بجرم امتناع ورزيد. او گفت اين رسم ها مغاير قانون منع تبعيض نژادي و اهانت نيست.

XS
SM
MD
LG