لینک های دسترسی

Breaking News

يک عسکر ديگر بقتل همقطار خود در کشمير هند متهم شده است.


قواي نظامي هند ميگويد يک عسکر ديگر يک صاحب منصب را در يک کمپ در حومۀ سري نگر، مرکز تابستاني کشمير، بضرب گلوله بقتل رسانيده است.

يک نطاق قواي نظامي گفت صاحب منصب جابجا هلاک شد و مقامات عسکر را فوراً دستگير کردند.

قواي نظامي اين گلوله باري را تحت تحقيق قرار داده است. اين چهارمين واقعۀ گلوله براي عساکر بر همقطاران شان ظرف بيشتر از يک هفته ميباشد.

هفتۀ گذشته شش عسکر در سه واقعۀ مشابۀ گلوله باري در نزديک جمو، مرکز زمستاني آن ايالت کشته شدند.

گزارش ها از منطقه حاکيست که مقامات هندي علت حملات را فشار رواني ناشي از جنگ عليۀ اسلاميست هاي تندرو دران منطقۀ کشمير هند ميدانند.

XS
SM
MD
LG