لینک های دسترسی

Breaking News

در حاليکه صدراعظم قرغزستان ادعا ميکند کودتا صورت گرفته، احزاب مخالف اجتماع کرده اند.


هزاران احتجاج کننده امروز در قرغزستان براي دومين روز متواتر اجتماع نموده اند تا بر کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور آن کشور فشار وارد کنند که استعفي بدهد. حکومت او مخالفين را متهم کرده است که براي کودتا توطئه ميکنند.

حد اقل دو هزار احتجاج کننده امروز در بيشکيک اجتماع کرده اند و ۵۰۰ تن ديگر بسوي عمارت تلويزيون دولتي راه پيمائي نمودند. مخالفين از آقاي باقي يوف ميخواهند قدرت رئيس جمهور را کاهش داده و به پارلمان کشور صلاحيت هاي وسيعي بدهد.

در عين زمان، فيلکس کولک، صدراعظم قرغزستان در محضر پارلمان گفت که مامورين آواز مخالفين را ثبت کرده که ثابت ميسازد آنها توطئه ميکنند. طبق ادعا اين نوار نشان ميدهد که رهبران مخالف حکومت و بعضي از سازمان هاي غير دولتي توطئه ميکنند که کنترول بعضي از نهادهاي عمده را بدست گيرند. او گفت در بين آنها استيشن تلويزيون دولتي، عمارت رياست جمهوري و مرکز امنيت دولتي قرار دارد.

مخالفين اين ادعا را رد کرده آنرا تحريک آميز ميخوانند.

XS
SM
MD
LG