لینک های دسترسی

Breaking News

ديموکرات ها و جمهوريخواهان کوشش ميکنند راي دهندگان را براي انتخابات ايالات متحده بسيج کنند.


احزاب جمهوريخواه و ديموکرات امريکا کوشش ميکنند اطمينان حاصل کنند که پشتيبانان شان در انتخابات روز سه شنبه بپاي صندوق هاي راي بروند.

دو حزب عمدۀ سياسي هزاران رضاکار را به ايالاتي فرستاده اند که تفاوت آرا بين کانديدان رقيب کم است.

سروي هاي آراي عامه توسط وسايل نشراتي عمدۀ ايالات متحده که بروز يکشنبه منتشر شد، نشان ميدهد که حزب ديموکرات مخالف حکومت يک اندازه سبقت دارد و شايد حمايت کافي داشته باشد که کنترول مجلس نمايندگان ۴۳۵ عضوي را بدست بگيرد. اما سروي ها همچنان نشان ميدهد که حزب اکثريت جمهوريخواه طي دو هفتۀ گذشته يک کمي پيشرفت کرده است.

ديموکرات ها براي کسب کنترول مجلس ۱۰۰ عضوي سنا بايد ۶ کرسي بيشتر بدست آورند. سروي ها نشان ميدهد که در يک تعداد ايالات بشمول ورجينيا، مزوري، مونتانا و رود آيلند تفاوت آرا بين کانديدان دو حزب رقيب خيلي ناچيز است.

تازه ترين سروي ها نشان ميدهد که جنگ عراق هنوز هم موضوع عمده بين راي دهندگان است. ديموکرات ها گفته اند که پيروزي حزب شان بمعني تغير در استراتژي در عراق خواهد بود.

جورج بش، رئيس جمهور بمبارزه براي جمهوريخواهان ادامه ميدهد و قرار است امروز در ايالات فلوريدا، آرکنسا و تکساس توقف کند. او بروز يکشنبه در ايالت غربي نبراسکا

بخبرنگاران گفت تصميم او مبني بر راندن صدام حسين از قدرت براي جهان مفيد بود.

XS
SM
MD
LG