لینک های دسترسی

رمزفلد در مورد دهشت افگني بيانيه ايراد ميکند.


دانلد رمزفلد، وزير دفاع ايالات متحده امروز يک روز بعد ازانکه تصميم گرفت وقت آن فرا رسيده که رهبري وزارت دفاع تغير کند، در ايالت کنزس بيانيه ايراد ميکند.

انتظار ميرود بيانيۀ او در مورد جنگ عليۀ دهشت افگني باشد. وزير دفاع که بارابطه به جنگ عراق مورد انتقادات شديد قرار گرفته، در قبال شکست عظيم حزب جمهوريخواه در انتخابات روز سه شنبه، استعفي کرده است.

عراقي ها از استعفي دانلد رمزفلد يک اندازه رضائيت نشان دادند. بسياري از عراقي ها او را بخاطر ناکامي سياستي ملامت ميکنند که خشونت فرقوي را در عراق افزايش داده است. نامزد رئيس جمهور براي جانشين رمزفلد، رابرت گيتس، يک رئيس اسبق سي آي اي و يک عضو گروۀ مطالعۀ سياست بارابطه به عراق است. قرار است سفارشات اين گروه در اوائل ماۀ دسمبر، يعني يک ماه بعدتر اعلام گردد.

XS
SM
MD
LG