لینک های دسترسی

Breaking News

انان ميگويد منازعات اسرائيل و فلسطينيان نقطۀ مرکزي روابط اسلام و غرب است.


کوفي انان، سرمنشي ملل متحد ميگويد حل وفصل منازعۀ اسرائيل و فلسطينان کليد بهبود روابط بين اسلام و غرب است.

آقاي انان امروز گفت گزارشي که توسط اتحاد ابتکار مدنيت ترتيب شده دريافته که اين موضوع يک نمونۀ مهم سؤ تفاهم بين جوامع غربي و اسلامي گرديده است. او در يک اجتماع دانشمندان، سياستمداران و رهبران مذهبي در استانبول گفت منازعۀ بين اسرائيل و فلسطينيان خشونت را در ساير نقاط جهان شعله ور ميسازد.

ملل متحد اين ابتکار را سال گذشته آغاز کرد تا احترام و گفت و شنود را بين جوامع اسلامي و غربي پرورش دهد.

حاميان ديگر اين ابتکار صدراعظمان هسپانيه، يک کشور با اکثريت کاتوليک ها و ترکيه با اکثريت نفوس مسلمان ميباشند.

XS
SM
MD
LG