لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفين حکومت بنگلاديش اعتصاب را ملتوي ساختند.


اتحاد سياسي مخالفين حکومت بنگلاديش ميگويد يک اعتصاب ترانسپورتي را که از روز يکشنبه باينطرف اکثر شهرهاي کشور را فلج ساخته، ملتوي ميسازد.

اما اين اتحاد چهارده حزبي ميگويد اگر تقاضاهاي شان برآورده نشود، شايد اين اعتصاب بزودي از سرگرفته شود.

احتجاج کنندگان قبلاً در طول روز در جاده هاي داکه راه پيمائي کرده و تمثال هاي مقامات حکومتي را که به کوشش جهت تقلب در انتخابات سراسري مجوزۀ ماۀ جنوري متهم ميکنند، سوزانيدند.

فعالين تقاضا ميکنند که ام اي عزيز، رئيس کميسيون انتخابات برطرف گردد. آنها ميخواهند که بمنظور حفاظت از راي گيري هاي آينده دران کشور فقير اصلاحات سياسي براه افتد.

يک اعتصاب عمومي که بروز يکشنبه آغاز شد، اکثر شهرهاي آن کشور را فلج کرده است. ارتباط داکه، پايتخت بنگلاديش بخاطر منع هرنوع ترانسپورت توسط اعتصاب کنندگان، از ساير نقاط کشور قطع گرديده است.

حمل و نقل اموال متوقف گرديده و رهبران تجارت و صنايع هشدار ميدهند که آن کشور در شُرف سقوط اقتصادي ميباشد. اما اعتصاب کنندگان ميگويند تاوقتي به اعتصابات شان ادامه خواهند داد که تقاضاهاي شان برآورده شود.

XS
SM
MD
LG