لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل بقمابل قانون تجاوز پاکستان مختلط است.


در پاکستان، لايحه اي که قوانين جنجال برانگيز تجاوز جنسي و زنا را تعديل ميکند با عکس العمل هاي مختلط مواجه شده است.

بروز چهارشنبه، مجلس سفلي پارلمان پاکستان لايحه اي را تصويب کرد که قوانيني را منسوخ قرار ميدهد که زنان را مکلف ميساخت براي اثبات ادعاي تجاوز جنسي چهار شاهد مرد پيش کش کنند. اگر اين لايحه را مجلس سناي پاکستان نيز تصويب نمايد حکم اعدام براي زنان شوهرداري که برضائيت خود زنا ميکنند، نيز منسوخ قرار ميگيرد.

گروه هاي مدافع حقوق بشر ازين لايحه استقبال کردند ولي آنرا يک کمک قسمي براي زنان خواند. مدافعين حقوق بشر در پاکستان ميگويند بتقاضاي شان جهت تدوين قوانين بيشتر جهت حفاظت حقوق زنان، ادامه خواهند داد.

اعضاي محافظه کار پارلمان بروز چهارشنبه بعنوان احتجاج از تالار خارج شده و سوگند ياد کردند که مانع تصويب آن توسط مجلس سنا ميشوند.

اما حزب حاکم در مجلس سنا اکثريت زياد دارد و انتظار ميرود که لايحه بدون کدام مخالفت عمده تصويب گردد.

XS
SM
MD
LG