لینک های دسترسی

Breaking News

مسجدهاي سني ها در عراق طعمۀ حريق شد.


مليشياهاي مظنون شيعه امروز طي يک عمل مشهود تلافي جويانه بخاطر بم گزاري هاي بيسابقۀ روز قبل که طي آن بيش از ۲۰۰ نفر کشته شد، بر مساجد سني ها حمله کردند.

شاهدان عيني در بغداد ميگويند مليشياها در جريان حمله بر مساجد عرب هاي سني از راکت هاي خفيف، ماشين دار و اسلحۀ خودکار استفاده کردند. در جريان حمله بر چهار مسجد آتش زده شد و حمله کنندگان مانع هرنوع اقدام براي خاموش ساختن حريق گرديدند.

گزارش هاي مقدماتي حاکيست که درين حملۀ امروزي حد اقل ۲۴ نفر کشته شده و تعداد تلفات بم گزاري هاي روز پنجشنبه در شهر صدر از ۲۰۰ نفر تجاوز کرد.

به تعقيب خونين ترين حملات از آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ باينطرف بغداد تحت قيود ۲۴ ساعته بر گشت و گزار قرار دارد.

اقارب سوگوار، اجساد قربانيان بم گزاري هاي روز پنجشنبه را بخاک ميسپارند. نوري المالکي، صدراعظم عراق به پوليس هدايت داد تا از مراسم تشييع جنازه ها که از بغداد به شهر متبرک نجف انتقال مييابد، محافظت کند.

در ساير خونريزي ها در عراق، يک بم گزاري انتحاري در تل افار واقع در شمال کشور باعث قتل حد اقل ۲۲ نفر شد. و مقامات برتانوي ميگويند در جريان يک عمليات کشف و توقيف در بصره يک عسکر برتانوي کشته شد.

XS
SM
MD
LG