لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد از حکومت و اسلاميست هاي صوماليه تقاضا کرد تا بميز مذاکرات صلح بازگردند


نمايندۀ ارشد ملل متحد براي صوماليه از حکومت و جنبش اسلاميست صوماليه تقاضا کرده که باوجود يک بم گزاري انتحاري در نزديک يک پايگاۀ حکومت که باعث قتل حد اقل نه نفر شد، مذاکرات صلح را از سر گيرند.

فرانسوا فالFrancois Fall امروز بصداي امريکا گفت او و ساير دپلومات ها با هردو جانب باين اميدواري داخل تماس هستند که يک گفت و شنود بامفهومي را براه اندازند.

وزير دفاع صوماليه اسلاميست ها را بطرح پلان حملۀ انتحاري روز پنجشنبه در خارج پايگاۀ حکومت در بايدوا متهم کرده است. مقامات اسلاميست هرنوع دست داشتن درين حمله را تکذيب ميکنند.

مفسرين منطقوي ميگويند جنگ بين دو جانب محتمل بنظر ميرسد و ممکن است تمام منطقۀ شاخ افريقا را احتوا کند.

بروز پنجشنبه، پارلمان ايتيوپيا به ملس زيناوي، صدراعظم آن کشور صلاحيت داد تا در صورت حملۀ اسلاميست ها، دست باقدام نظامي بزند.

رهبران اسلاميست ها بر ايتيوپيا، که از حکومت ضعيف و انتقالي صوماليه پشتيباني ميکند، جهاد را اعلام نموده اند. اسلاميست ها را اريتريا، رقيب ايتيوپيا حمايت ميکنند.

XS
SM
MD
LG