لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش: پوليس افغانستان را که امريکا تربيه کرده، ضعيف است.


يک روزنامۀ امريکائي مينويسد که وزارتهاي خارجه و دفاع ايالات متحده نتيجه گيري کرده اند که قواي پوليس افغانستان که توسط ايالات متحده تربيه شده عموماً قابليت اجراي وظايف عادي تطبيق قانون را ندارد.

روزنامۀ نيويارک تايمز بنقل از يک گزارش مشترک وزارت هاي خارجه و دفاع ايالات متحده مينويسد که براي قواي پوليس تعليمات عملي در ساحه وجود ندارد.

گزارش مشعر است که اداره کنندگان اين پروگرام تعليمي يک مليارد دالري نميتوانند بگويند که واقعاً چند مامور و يا فرد پوليس مشغول وظيفه است و يا اينکه هزاران عراده لاري و ساير تجهيزات و وسايطي که براي پوليس داده شده در کجاست.

نيويارک تايمز بنقل از گزارش مشترک نوشته است که با در نظر داشت مشکلات موجودۀ قواي پوليس افغانستان فعال نگهداشتن آن سالانه ۶۰۰ مليون دالر مصرف خواهد داشت.

نيويارک تايمز نوشته که اين گزارش مشترک به اعضاي کميته هاي مربوطۀ کانگرس توزيع گرديده است.

سخنگويان وزارت هاي خارجه و دفاع ايالات متحده در مورد اين گزارش تبصره نکرده اند.

XS
SM
MD
LG