لینک های دسترسی

Breaking News

آقاي بش بولتن را که کانگرس منظوري او را مانع شده بود، سال گذشته در زمان تعطيل کانگرس باين عهده مقرر کرده بود.


قصر سفيد ميگويد جان بولتن، سفير ايالات متحده در ملل متحد از عهدۀ مؤقتي اش که در ختم سال جاري بپايان ميرسد، کناره گيري ميکند.

آقاي بش بولتن را که کانگرس منظوري او را مانع شده بود، سال گذشته در زمان تعطيل کانگرس باين عهده مقرر کرده بود. اين دپلومات جنجال برانگيز ازان وقت تا بحال نتوانست پشتيباني بيشتري کسب کند تا منظوري را ممکن بسازد.

رئيس جمهور امروز بيانيه اي صادر نموده گفت از اخلال مصرانۀ يک تعداد انگشت شمار سناتورها که مانع منظوري او ميشود عميقاً مايوس شده است. آقاي بش از بولتن بخاطر کارهايش در مورد کورياي شمالي، دارفر و ترويج ديموکراسي ستايش کرد.

مخالفين بولتن در کانگرس استدلال ميکنند که در گذشته بولتن کوشش کرده گزارش هاي استخبارتي را براي مقاصد خود شکل دهد. سايرين که در جريان خدمت او در وزارت خارجه با او کار کرده اند شکل ادارۀ او را تند خوانده و ميگويند که با زير دستان خود رويۀ خراب ميکرد.

يک نطاق قصر سفيد ميگويد کار استخدام جانشين براي او هنوز آغاز نيافته است.

XS
SM
MD
LG