لینک های دسترسی

Breaking News

جرمني تحقيات بر معاون لتيڤي ننکو را آغاز کرده است.


مقامات جرمني از يک معاون الکساندر لتڤي ننکوبعد ازان تحقيق را شروع کردند که علائم تشعشعات راديو اکتيف پلونيوم ۲۱۰ در جاهاي پيدا شد که معاون وي در جرمني از انجا ديدن کرده بود.

مامورين جرمني ميگويند نشانه هاي از تشعشعات احتمالا پولونيوم ۲۱۰ در دو محليکه با الکسندرلتڤي ننکو جاسوس روسيه ارتباط دارد پيدا شده است.

اداره فدرال انکشور براي امور محافظت ازتشعشات امروز يکشنبه گفت که علائم راديو اکتيفي که يکي از عمال سابق کي جي بي را هلاک ساخت در چندين محل پيدا شده است.

بروز شنبه تحقيق کنندگان جرمني گفتند که انها علايم تشعشات را در عماراتي که به ديمتري کاڤتن تاجر روسيه ارتباط دارد که وي با لتڤي ننکو بتاريخ اول نوامبر ملاقات کرده بود يافت شده است . لتڤي ننکو اول بيمار شده و بعد بروز بيست و سوم نوامبر درگذشت.

کوڤتن يکي از جمله سه تن از روس هايست که با لتڤي ننکو در لندن درانروز ملاقات کرده بودند و گزارش شده است که وي در يک شفاخانه ماسکو براي معائنات تشعشات راديو اکتيف بستر ميباشد.

لتڤي ننکو در بستر مرگ ، ويلاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه را مسوول مسموم شدنش خواند ولي ماسکو بتکرار هرگونه دخالت در مرگ اورا تکذيب کرده است.


XS
SM
MD
LG