لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی براي از سر گيري  گفت و شنود شش کشور بر پروگرام ذروي کورياي


در باره اين رويداد تصديق رسمي بعمل نيامده است ، اما روزنامه « واشنگتن پوست » ميگويد کريستوفر هل ، نماينده ارشد ايالات متحده در اين زمينه بزدوي يک اعلاميه رسمي اي را صادر خواهد کرد . گذارش خبري درآسيا مشعر است که اين مذاکرات ، طبق پلانهاي جاري بر پرگرام ذروي کورياي شمالي به تاريخ ۱۶ ماه ديسامبر از سر گرفته خواهد شد .


هيل در يک مصاحبه با واشنگتن پوست در مورد تفصيل نداد اما با اين کلمات تصريح نمود که ما دوباره بر مي گرديم .مذاکرت، شامل ايالات متحده ، کورياي شمالي و کورياي جنوبي ، چين و روسيه ، طي يک سال متوقف مانده است . کورياي شمالي در احتجاج برسرکوبي و وضع تعزيرات عليه خود بامذاکره مقاطعه کرده است .


پيونگ يانگ در پايان ماه اکتوبر و فقط چند هفته بعد از آنکه دست بيک آزمايش ذروي زد اعلام کرد به ميز مذاکرات بازخواهد گشت.

XS
SM
MD
LG