لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ پاکستاني اتهامات دهشت افگني  را عليۀ يک مظنون در توطئۀ بم گزاري در طيارات رد نمود.


يک محکمه در پاکستان اتهامات دهشت افگني را عليۀ يک مظنون عمده در توطئۀ ادعا شده جهت منفجر ساختن طياراتي بر فراز اوقيانوس اتلس، که بسوي ايالات متحده در حرکت ميبودند، فسخ کرده است.

مقامات پاکستاني، رشيد رؤف، يک برتانوي پاکستاني الاصل را در اوائل ماۀ آگست توقيف کرده و متعاقباً اعلام نمود که توقيف او به پوليس برتانيه کمک کرد توطئۀ دهشت افگني را خنثي سازد.

اما يک وکيل مدافع امروز گفت محکمۀ ضد دهشت افگني در راولپندي مدارکي را مبني بر دست داشتن رؤف در دهشت افگني نيافته است.

وکيل مدافع رؤف ميگويد که اين مرد ۲۵ ساله در توقيف باقي خواهد ماند زيرا با جرايم خفيف تر جعل کردن اسناد و هويت مواجه ميباشد. وکيل مدافع رؤف گفت قضيۀ او بيک محکمۀ مدني انتقال داده ميشود.

برتانيه با رابطه بقتل کاکاي رؤف در سال ۲۰۰۲ خواستار استرداد رؤف گرديده است.

XS
SM
MD
LG