لینک های دسترسی

Breaking News

سه عسکر امريکائي در عراق کشته شد.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد سه عسکر ديگر امريکائي در عراق کشته شدند.

يک بيانيۀ قواي نظامي حاکيست که دو عسکر قواي پيادۀ بحريه در ولايت انبار، که يک سنگر مستحکم شورشيان سني در غرب بغداد است، از اثر زخم هائي که قبلاً متحمل شده بودند، هلاک شدند.

يک بيانيۀ ديگر مشعر است که يک عسکر در هفتۀ جاري در ولايت نينوا در شمال غرب بغداد کشته شد.

از زمان تهاجم سال ۲۰۰۳ بر عراق باينطرف، بيش از ۲۹۰۰ عسکر ايالات متحده دران کشور کشته شده اند.

در بغداد، جان مکين، سناتور جمهوريخواه از ايالت اريزونا، بروز پنجشنبه خواستار بين ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار عسکر بيشتر ايالات متحده در عراق شد تا در قسمت متوقف ساختن خشونت فرقوي کمک کنند.

اما پيتر سکوميکر Peter Schoomaker، جنرال ارشد ايالات متحده هشدار داد سوقيات عساکر بيشتر بخارج بر اردوي ايالات متحده فشار وارد ميکند. اين جنرال گفت بدون هزاران عسکر ديگر داخل خدمت، اردو زير فشار شکننده قرار ميگيرد.

XS
SM
MD
LG