لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور قرغزستان استعفي کابينه را پذيرفت.


رئيس جمهور قرغزستان استعفي کابينه اش را پذيرفته است.

يک سخنگوي کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور امروز بيشکيک گفت او استعفي کابينه را پذيرفت. گزارش هاي وسايل نشراتي اشاره ميکند که آقاي باقي يوف از وزراي کابينه خواست تا تشکيل يک پارلمان جديد در وظايف شان باقي بمانند.

ماۀ گذشته، رئيس جمهور قرغزستان در مساعي جهت خنثي ساختن يک بحران سياسي که باعث مظاهرات خياباني شد، يک قانون اساسي جديد را توشيح کرد.

قانون اساسي جديد به پارلمان قدرت بيشتر داده و قدرت آقاي باقي يوف را بطور قابل ملاحظه اي کاهش ميدهد.

مخالفين حکومت بعد ازانکه شکايت کردند آقاي باقي يوف بتعهد خود مبني بر اصلاحات ديموکراتيک وفا نکرد، اين تعديل ها را پيشنهاد نمودند.

چنين بنظر ميرسيد که تعديلات قانون اساسي ناآرامي را کاهش داده است. اما طرفداران حکومت بتقاضاي شان مبني بر منحل شدن پارلمان و تدوين قانون اساسي جديد و تصويب آن طي يک همه پرسي، ادامه داده اند.

XS
SM
MD
LG