لینک های دسترسی

Breaking News

طيارات جت ايتيوپيا سنگرهاي مستحکم اسلاميست ها را در ميدان هاي هوائي صوماليه بمبارد کردند.


امروز جنگ بين قواي ايتيوپيا و اسلاميست هاي صوماليه تشديد شد و طيارات جت جنگي ايتوپيا بر دو ميدان هوائي تحت کنترول اسلاميست ها در صوماليه حمله کردند.

طيارت جت جنگي مگ امروز بر ميدان هاي هوائي مقديشو و بالي دوقلي، واقع در تقريباً ۱۰۰ کيلومتري غرب پايتخت صوماليه، حمله کردند.

يک مامور اسلاميست ها طي صحبتي با تلويزيون الجزيره ميگويد اين حمله خسارات جزئي وارد کرده و صرف يک زن را که مشغول پاک کاري بود، مجروح ساخت.

در يک انکشاف ديگر، شاهدان عيني ميگويند جنگجويان اسلاميست بعد از دو روز حملات هوائي ايتيوپيا، از شهرک عمدۀ بلدوين عقب نشيني کردند. مقامات اسلاميست ها آنرا يک عقب نشيني تاکتيکي توصيف کردند.

جنگ در صوماليه روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته بعد از ماه ها تشنج از اثر تسخير اکثر مناطق مرکزي و جنوبي صوماليه توسط اسلاميست ها، آغاز يافت.

ايتيوپيا که از تشکيل يک دولت اسلامي در همسايگي خود بيم دارد، از حکومت مؤقت ضعيف که توسط جامعۀ بين المللي برسميت شناخته شده، حمايت ميکند.

مليس زيناوي، صدراعظم ايتيوپيا بروز يکشنبه گفت کشورش بعد ازان مجبور بدخول به جنگ شد که جنبش اسلاميست صوماليه عليۀ قواي نظامي ايتيوپيا، جهاد را اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG