لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر ايتيوپيائي بسوي پايتخت صوماليه پيشروي ميکنند.


عساکر ايتيوپيائي و حکومت صوماليه امروز در جنگ با قواي اسلاميست براي کنترول صوماليه به پيشروي عمده اي نايل شدند.

شاهدان و گزارش هاي وسايل نشراتي حاکيست که قواي اسلاميست کنترول حد اقل چهار شهرک بور حقبه، دينسور، بندي ردلي و ادودو را بعد ازان بدست گرفتند که قواي اسلاميست عقب نشيني کردند.

يک مامور حکومت صوماليه گفت عساکر ايتيوپيائي به کمتر از ۱۰۰ کيلومتري پايتخت رسيده اند که بدست قواي اسلاميست است.

يک مقام ارشد محاکم اسلامي گفت هر کوششي جهت تسخير مقديشو براي حمله کنندگان مصيبت بار خواهد بود.

در اديس ابابا، مليس زيناوي، صدراعظم ايتيوپيا گفت قواي او کمر اسلاميست ها را شکسته است. او همچنان گفت که قواي ايتيوپيائي بمجرد تکميل ماموريت از صوماليه خارج خواهد شد.

آقاي مليس اين ماموريت را توضيح نکرد ولي ايتيوپيا در گذشته تعهد کرده است که از حکومت مؤقت غير مذهبي محافظت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG