لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم قزاقستان بطگور غير مترقبه استعفي داد.


مقامات در قزاقستان ميگويند دانيال احمدوف، صدراعظم ، استعفي داد. در مورد اين اقدام توضيحي ارائه نشده است.

آقاي احمدوف که از سال ۲۰۰۳ باينطرف رياست کابينۀ اين جمهوريت سابق شوروي را بعهده داشت، امروز استعفي خود را به نورسلطان نظربايوف، رهبر مقتدر قزاقستان ارائه کرد، که از وقت تجزيۀ اتحاد شوروي سابق در سال ۱۹۹۱ باينطرف، رئيس جمهور کشور بوده است.

مقامات قزاقستان جزئيات اندکي در مورد استعفي صدراعظم ارائه کرده اند ولي مفسرين ميگويند نظربايوف، رئيس جمهور بنابدلايل خودش اکثراً مقامات ارشد را برطرف ميکند.

آقاي نظربايوف کريم مسيموف، معاون صدارت را تا وقت تعيين صدراعظم جديد که شايد روز چهارشنبه باشد، بحيث رئيس حکومت مؤقت تعيين نموده است.

بموجب قانون قزاقستان استعفي صدراعظم باعث تشکيل کابينۀ جديد ميشود.

قزاقستان، کشور سرشار از نفت آسياي مرکزي، از نقطۀ نظر اقتصادي يکي از مؤفق ترين کشورهاي مابعد عصر شوروي بوده است و شرکت هاي بزرگ انرژي غرب دران پول هنگفتي را سرمايه گزاري کرده اند.

XS
SM
MD
LG