لینک های دسترسی

Breaking News

متحدين ايالات متحده در مورد عراق از بش حمايت کردند، در عراق عکس العمل مختلط بود.


مقامات حکومتي در عراق از استراتژي جديد بش براي آن کشور جنگ زده استقبال کردند ولي بسياري از شهروندان عراق ميگويند درينکه ارسال عساکر بيشتر حلقۀ خشونت را درهم شکند، شک و ترديد دارند.

يک مشاور ارشد نوري المالکي، صدراعظم گفت حکومت از تعهد ايالات متحده به پيروزي در عراق استقبال ميکند. او اين بيانيۀ رئيس جمهور را تکرار کرد که وضع جاري در عراق نه براي امريکائيان و نه براي عراقي ها قابل قبول نيست.

در بغداد، اعضاي جوامع سني و شيعه ميگويند درين مورد که عساکر بيشتر ايالات متحده قادر بختم خشونت باشند، خوشبين نيستند. باآنهم بعضي ازانها از هر نوع مساعي در راۀ ريشه کن کردن خشونت در قبال چندين کوشش ناکام گذشته، استقبال ميکنند.

فاروق الشراع، معاون رياست جمهوري سوريه گفت استراتيژي آقاي بش مثبت نيست و برآتش تيل مياندازد.

وزارت خارجۀ ايران گفت عساکر بيشتر امريکائي عدم امنيت را بيشتر ساخته و اوضاع را خرابتر خواهد ساخت.

در لندن، مارگريت بکت، وزير خارجۀ برتانيه از استراتژي جديد آقاي بش در عراق استقبال کرد ولي گفت حکومت متبوعش در قسمت ازدياد عساکر پلاني روي دست ندارد.

متحدين ايالات متحده بشمول جاپان و آستراليا از استراتژي جديد آقاي بش جهت ثبات بخشيدن به عراق ستايش کردند.

XS
SM
MD
LG