لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت بش از مشي جديد عراق خود مدافعه ميکند.


اعضاي کانگرس از رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده ميپرسند که چرا واشنگتن تعهدات عراق را مبني بر خاموش ساختن خشونت هاي فرقوي باور کند در حاليکه چنين وعده ها در گذشته برآورده نشده است.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده و جنرال پيتر پيس، رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح ايالات متحده امروز بار ديگر در محضر کميتۀ قواي مسلح مجلس سناي کانگرس در مورد پلان رئيس جمهور جهت ارسال ۲۰ هزار عسکر اضافي بعراق گواهي ميدهند.

جنرال پيس امروز گفت تفاوت عمده در عمليات پلان گزاري شده اين است که قوماندانان عراقي تعهد نموده اند عليۀ همۀ عناصر مجرم چه سني و چه شيعه، کار کنند.

حمايت مردم از جنگ عراق کاهش مييابد و رهبران کانگرس تحت کنترول ديموکرات ها از پلان رئيس جمهور مبني بر ارسال عساکر اضافي شديداً انتقاد ميکنند. تد کنيدي، سناتور مربوط حزب ديموکرات امروز پرسيد که آيا رئيس جمهور مايل خواهد بود پلان خود را در کانگرس در محضر راي گيري قرار دهد. گيتس اشاره کرد که آقاي بش مايل نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG