لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجۀ عراق: دفتر ارتباط ديروز در اربيل مورد حمله قرار گرفت.


هوشيار زيباري، وزير خارجۀ عراق ميگويد عمارتي که ديروز هدف حملۀ ايالات متحده قرار گرفت، يک دفتر ارتباط بود که قرار بود به قنسول گري ايران مبدل شود.

زيباري امروز گفت اين دفتر در اربيل، واقع در منطقۀ شمالي تحت کنترول کردها، فعاليت ميکرد.

عساکر ائتلاف قبل از طلوع آفتاب بران عمارت حمله کردند. قواي نظامي ايالات متحده ميگويد شش نفر بادعاي داشتن ارتباط با فعاليت ها عليۀ عساکر در عراق توقيف شدند. قواي نظامي ميگويد يکي ازان شش نفر آزاد شده است.

اين عمليات احتجاجات حکومت منطقوي کرد ها و ايران را سبب گرديد. روسيه امروز گفت که اين حمله قابل قبول نيست.

ايالات متحده ايران را بفراهم ساختن کمک مادي به شورشيان در عراق و اجازه دادن به استفاده از قلمرو ايران جهت دخول به و يا خروج از عراق متهم ميسازد.

XS
SM
MD
LG