لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت مؤقت بنگله ديش براي اولين بار جلسه نمود.


حکومت سرپرست بنگله ديش براي اولين بار امروز يکشنبه جلسه نموده و آمادگي براي انتخابات جديد را مورد بحث قرار داد.

فخرالدين احمد رئيس حکومت مؤقت جديد اين جلسه را يک روز بعد ازان دائر کرد که پنج مشاور حاضر شدند تا انتخاب اعضاي جديد کابينه با وي کمک نمايند.

رئيس جمهور اياز احمد ، سلف وي حالت اضطرار را بروز پنجشنبه اعلام کرده و انتخاباتي را که قرار بود در بيست و دوم همين ماه دائر شود بعد از ان به تعويق انداخت که مخالفين گفتند که با انتخابات مقاطعه ميکنند.

رئيس جمهور احمد بعد ازان از مقام خود بحيث رئيس حکومت مؤقت استعفي نموده و به اعتصابات فلج کننده و اعتراضات تشدد اميز چندين حزب مخالف برهبري عوامي ليگ پايان بخشيد.

يک روز بعد ، فخر الدين احمد بحيث رئيس حکومت سرپرست حلف وفاداري ياد کرد . او تا انتخابات عمومي آينده امور حکومت را انجام خواهد داد.

براي انتخابات تا کنون تاريخي تعيين نشده است.

XS
SM
MD
LG