لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت برما از ويتوي فيصله نامه ملل متحد در مورد تقاضاي اصلاحات  تمجيد کرد.


حکومت نظامي برما از يک فيصله نامه ايکه بصورت نادر دوبار در شوراي امنيت ملل متحد ويتو و يا رد شد و از انکشور انتقاد مينمود ، تمجيد کرده است.

بيانيه ايکه در مطبوعات دولتي برما منتشر شد نتيجه راي گيري روز جمعه در شوراي امنيت را براي مردم برما و جامعه بين المللي يک پيروزي خواند.

مسوده فيصله نامه از حکومت نظامي برما تقاضا ميکرد که تمام زندانيان سياسي را رها کرده ، پيشرفت بسوي ديموکراسي را سرعت بخشد و حملات عليه اقليت هاي نژادي را متوقف سازد.

چين ، روسيه و افريقاي جنوبي برخلاف مسوده قطع نامه راي دادند ، نه کشور به طرفداري اين قطعنامه آراي شانرا ارائه نموده و سه کشور راي ممتنع دادند ، اما قطعنامه بخاطر آراي منفي بيجنگ و ماسکو که اعضا دائمي شوراي امنيت ميباشند ناکام شد.

چين و روسيه گفتند شوراي امنيت جاي مناسبي براي بحث روي برما بخاطري نيست که هيچگونه تهديدي به صلح و امنيت بين المللي بشمار نميرود

اين دوکشور اظهار کردند که مسايل برما قبل بر اين در تشکيلات ديگر ملل متحد مورد بحث قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG