لینک های دسترسی

Breaking News

نطاق چين ميگويد از آزمايش ضد ماهوارۀ چين اطلاعي ندارد.


وزارت خارجۀ چين ميگويد نميتواند اين گزارش ها را تائيد کند که چين هفتۀ گذشته يک سلاح ضد ماهواره يا قمر مصنوعي را مؤفقانه آزمايش کرد. يک نطاق در عوض بر پشتيباني از استفادۀ مسالمت آميز از فضا تاکيد نمود.

ليو ژيان چاو، سخنگوي وزارت خارجۀ چين بخبرنگاران گفت از آزمايش اطلاعي ندارد.

ليو اين موضوع را بيان کرد که چين طرفدار استفادۀ مسالمت آميز فضا بوده و نميخواهد بمسابقۀ تسليحاتي در فضا داخل شود.

گزارش آزمايش توسط متخصصين فضائي باعث نگراني در سراسر جهان شده است.

يک سخنگوي قصر سفيد امروز گفت حکومت ايالات متحده نگراني خود را بمقامات چيني در بيجنگ و واشنگتن ابراز داشته است. اين نطاق گفت واشنگتن تا بحال از جانب چين پاسخي دريافت نکرده است.

گزارش هاي آزمايش چين بار اول در نشريۀ «هفتۀ هوانوردي و تکنالوژي فضا» منتشر شد. ادارات استخباراتي ايالات متحده متعاقباً تائيد کردند که اين آزمايش بتاريخ ۱۱ جنوري بعمل آمد. دران تاريخ چين با استفاده از يک راکت مستقر بزمين جهت تخريب يک ماهوارۀ کهنۀ وضع جوي خود استفاده نمود.

مفسرين خاطر نشان ميسازند که اگر اين آزمايش تائيد گردد، باين معني خواهد بود که چين شايد بتواند ماهواره هاي جاسوسي ايالات متحده را در فضا تخريب کند.

XS
SM
MD
LG