لینک های دسترسی

Breaking News

تهران مانع بازديد ۳۸ مفتش ذروي ملل متحد از ايران شد.


مقامات حکومت ايران ميگويند حکومت مانع بازديد ۳۸ مفتش ذروي ملل متحد از آن کشور و تفتيش تاسيسات ذروي ايران شد.

منوچهر متکي، وزير خارجۀ ايران امروز در تهران بخبرنگاران گفت امتناع اعطاي اجازۀ دخول به مفتشين قانونيست. او گفت دول عضو ادارۀ ذروي ملل متحد حق دارند با بازديد بعضي از مفتشين مخالفت کنند.

علاالدين بروجردي، يک عضو ارشد مجلس شوراي ملي ميگويد اين اقدام باساس يک قانون جديد پارلمان صورت ميگيرد که حکومت را مکلف ميسازد در همکاري خود با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي تعديل بعمل آورد.

مجلس شوراي ملي ايران ماۀ گذشته در پاسخ بيک قطعنامۀ شوراي امنيت ملل متحد که تعزيرات را بر ايران وضع کرد، اين قانون را تصويب نمود. تعزيرات در قبال امتناع تهران از متوقف ساختن عمليۀ غني سازي يورانيم، وضع گرديده بود.

امروز در بروکسل، وزراي خارجۀ اتحاديۀ اروپائي از کشورهاي اروپائي از ۲۷ کشور اروپائي خواستار شدند تا تعزيرات را بطور کامل و بودن تعلل عملي سازند.

XS
SM
MD
LG