لینک های دسترسی

Breaking News

پشتيبانان و مخالفين حکومت لبنان در بيروت تصادم کردتد، حد اقل دو نفر کشته شد.


پشتيبانان حکومت لبنان و مخالفين آن امروز در بيروت تصادم نمودند و حد اقل دو نفر کشته لااقل ۲۰ تن ديگر مجروح شدند.

قواي نظامي لبنان امروز بمنظور آرام ساختن زدوخوردها که در نزديک يونيورستي عربي بيروت رخ داد، قيود شب گردي را اعلام کرد. حسن نصرالله، رهبر حزب الله از پيروان خود تقاضا کرد تا از قيود شب گردي پيروي کنند.

جنگ در داخل محوطۀ يونيورستي آغاز يافت و بزودي بجاده ها و محلات اطراف يونيورستي سرايت کرد. پشتيبانان حکومت طرفدار غرب و حاميان مخالفين تحت رهبري حزب الله با چوب و سنگ بجان هم افتادند. شورشيان موترها را تخريب کرده و تايرها را سوزانيدند. عساکر اردوي لبنان بمنظور اعادۀ نظم بمنطقه اعزام شدند.

رهبران طرفدار و مخالف حکومت خواستار آرامش گرديده اند.

قبلاً در طول روز يک کنفرانس بين المللي روي کمک به لبنان در حدود هشت مليارد دالر براي آن کشور جمع آوري کرد.

هدف اين کنفرانس همچنان بيشتر ساختن پشتيباني از حکومت طرفدار غرب در مجادله بر سر قدرت با حزب اللهء طرفدار سوريه بود.

XS
SM
MD
LG