لینک های دسترسی

Breaking News

يک عسکر ايتيوپيائي در جنوب صوماليه کشته شد.


افراد مسلح بر عساکر ايتيوپيائي در جنوب صوماليه حمله کرده يک عسکر را کشته و يک تن ديگر را زخمي ساختند.

شاهدان عيني ميگويند اين حملۀ ناگهاني در بازار عمدۀ کسمايو، يک شهر ساحلي در ۵۰۰ کيلومتري جنوب مقديشو، پايتخت، رخ داد.

عساکر ايتيوپيائي بعد از کمک بحکومت انتقالي در جهت بدست آوردن کنترول از مليشياي اسلامي، درين هفته بخروج از صوماليه آغاز کردند.

اما ملس زيناوي، صدراعظم ايتيوپيا گفت بعضي از عساکر وي تا وقتي در صوماليه باقي خواهند ماند که قواي حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي براي وظايف شان آماده شوند.

در مقديشو، بروز چهارشنبه يک حمله توسط هاوان بر ميدان هوائي عمدۀ شهر حد اقل يک نفر کشته و سه تن ديگر مجروح شدند. واضح نشده که چه کسي در عقب اين حمله قرار داشت.

رهبران جنبش اسلاميست برانداخته شده از قدرت تعهد کرده اند که جنگ چريکي را عليۀ حکومت و حاميان ايتيوپيائي شان براه خواهند انداخت.

XS
SM
MD
LG