لینک های دسترسی

Breaking News

ايران مفتشين از کشورهائي را که در عقب قطعنامۀ تعزيرات بود، از دخول به آن کشور منع ميکند.


ايران ميگويد مفتشين ذروي ملل متحد از کشورهائي که مسؤل قطعنامۀ تعزيرات شوراي امنيت ملل متحد بر ايران هستند، از دخول بايران بازداشته ميشوند.

آژانس خبرگزاري رسمي ايران از قول يک دپلومات ايراني گزارش ميدهد که اين مفتشين تا وقتي از دخول به ايران منع ميگردند که کشورهاي متبوع شان سياست خود را تغير بدهند.

در هفتۀ جاري ايران گفت مانع دخول ۳۸ مفتش ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گرديد. اين ادارۀ ملل متحد گفت هنوز هم مفتشين کافي دارد که تاسيسات ذروي ايران را مراقبت نمايند.

ماۀ گذشته، شوراي امنيت ملل متحد تعزيرات را بخاطر امتناع ايران از متوقف ساختن فعاليت هاي حساس ذروي، بران کشور وضع نمود.

برتانيه، فرانسه و آلمان با پشتيباني ايالات متحده، قطعنامه را تسويد کردند.

قدرت هاي غربي معتقدند که ايران کوشش ميکند اسلحۀ ذروي توليد کند، ولي ايران ميگويد پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG