لینک های دسترسی

مذاکرات جديد روي تعزيرات مالي عليۀ کورياي شمالي


مذاکرات جديد بين مامورين مالي ايالات متحده و کورياي شمالي در بيجنگ آغاز يافته است.

دنيل گليزر Daniel Glaser ، يک مامور وزارت خزائن و ماليۀ ايالات متحده گفت اميدوارست در قسمت تعزيرات مالي عليۀ کورياي شمالي پيشرفتي رخ بدهد. اين تعزيرات بعد ازان وضع گرديد که ايالات متحده پيونگ يانگ را به کوشش جهت قانوني ساختن پول غير قانوني و جعلکاري پول رايج امريکا متهم نمود. کورياي شمالي اين اتهام را تکذيب ميکند.

گليزر ميگويد فعاليت هاي غيرقانوني ادعا شدۀ کورياي شمالي پيچيده بوده و براي حل و فصل آن بوقت کافي ضرورت است.

اين مذاکرات در بيجنگ منحيث مقدمه اي براي مذاکرات شش جانبه روي خاتمه بخشيدن به پروگرام اسلحۀ ذروي کورياي شمالي پنداشته ميشود. قرار است اين مذاکرات بين ايالات متحده، چين، روسيه، جاپان و دو کوريا، بتاريخ ۸ فبروري از سر گرفته شود.

کورياي شمالي گفته است واشنگتن بايد تعزيراتي را که در ماۀ سپتمبر سال ۲۰۰۵ وضع کرده بود، رفع نمايد تا در مذاکرات ذروي پيشرفتي رخ بدهد.

XS
SM
MD
LG