لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد در مورد پلان پيشنهادي عفو در افغانستان ابراز نگراني کرد.


ملل متحد در مورد پيشنهاد اعضاي شوراي ملي افغانستان مبني بر اعطاي عفو عمومي بمتهمين تخطي از حقوق بشر، ابراز نگراني کرده است.

لويز آربر، رئيس کميسيون عالي ملل متحد براي حقوق بشر، امروز طي بيانيه اي گفت آنهائي که مسؤل تخطي هاي جدي از حقوق بشر هستند بايد بعدالت کشانيده شوند. او گفت آواز مصيبت ديدگان بايد شنيده شود، و فرهنگ گريز از مجازات در افغانستان بايد خاتمه بيابد.

اين کمشنر ملل متحد گفت تجربه نشان داده که مصالحۀ ملي مؤثر بر احترام بمعيارهاي بين المللي حقوق بشر و حکمروائي قانون بنا شده است.

بروز پنجشنبه ولسي جرگۀ مجلس شوراي ملي افغانستان قانوني را تصويب کرد که تعقيب قانوني اعضاي گروه هاي سياسي و مليشيا را که بتخطي از حقوق بشر طي ۲۵ سال گذشته متهم بوده اند، رد مينمايد.

XS
SM
MD
LG