لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش ملل متحد:  انسان ها عامل گرم شدن زمين هستند.


يک گزارش جديد ساينتست هاي ارشد ملل متحد حاکيست که به احتمال زياد انسان ها مسؤل گرم شدن زمين هستند و هشدار ميدهد که جهان بايد متوقع ادامۀ تاثيرات آن براي قرن ها در آينده باشد.

اين گزارش توسط کميتۀ بين المللي تغير وضع جوي امروز در يک کنفرانس متخصصين در پاريس صادر شد. اين گزارش را ۲۵۰۰ ساينتست از ۱۱۳ کشور مرور کرده اند.

ساينتست ها ميگويند بيش از ۹۰٪ متيقن هستند که بعضي از مواد ساختۀ دست بشر که هوا را آلوده ساخته، عامل گرم شدن زمين به پيمانۀ ۱٫۸ تا ۴ درجه درين قرن، بلند رفتن سطح آب بحر و بي نظمي وضع جوي است.

ايخم شتاينر، رئيس پروگرام انکشافي ملل متحد ميگويد اين گزارش مناظره را ازينکه آيا انسان در بلند رفتن حرارت زمين دست داشته يانه به قدم هاي ممکن انسان ها در راۀ برخورد با آن تغير ميدهد.

XS
SM
MD
LG