لینک های دسترسی

Breaking News

در مذاکرات آشتي فلسطينيان از پيشرفت گزارش داده شد.


مقامات فلسطيني ميگويند جناح هاي رقيب فلسطيني حماس و فتح در مذاکرات آشتي در عربستان سعودي روي چگونگي تقسيم عهده هاي کابينه در حکومت وحدت بموافقه رسيده اند.

اين مقامات ميگويند منحيث بخشي ازين توافق اشخاص بيطرف در وزارت هاي داخله و خارجه تعيين خواهند شد.

موضوعاتي که بيشتر مورد مناقشه است هنوز لاينحل است چون آيا حماس موافقه خواهد کرد در حکومتي شامل شود که اسرائيل را برسميت بشناسد يانه و آيا حماس از خشونت منصرف شده و بتوافقات گذشته با دولت يهودي احترام خواهد کرد يانه.

دو جانب، مذاکرات مصالحه را بروز چهارشنبه با اين تعهد در مکۀ معظمه آغاز کردند که بدون توافق آنجا را ترک نکنند.

ملک عبدالله، پادشاۀ عربستان سعودي بعد از ناکامي چندين توافق آتش بس بين جناح هاي رقيب، از دو جانب براي اشتراک درين مذاکرات دعوت کرد. در جنگ هاي فرقوي که در ماۀ دسمبر آغاز يافت تا بحال بيش از ۹۰ فلسطيني کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG