لینک های دسترسی

Breaking News

فشردۀ توافق خلع سلاح کورياي شمالي در بدل کمک خارجي


توافق امروزي شش جانبه روي پروگرام ذروي کورياي شمالي اولين باري نيست که حکومت پيونگ يانگ تعهد نموده کار ذروي را در بدل کمک و شناسائي دپلوماتيک متوقف سازد.

در سال ۱۹۹۴، حکومت بل کلنتن، رئيس جمهور سابق با کورياي شمالي بتوافق رسيد که طي آن واشنگتن تعهد کرد که در بدل متوقف ساختن فعاليت هاي ذروي کورياي شمالي، به آن کشور در قسمت اعمار دستگاۀ ذروي آب سبک جهت توليد برق کمک خواهد کرد و براي آن کشور مواد نفتي فراهم خواهد نمود. واشنگتن همچنان وعده داد که بسوي علائق رسمي اقتصادي و دپلوماتيک پيشروي خواهد کرد و پيونگ يانگ موافقه کرد تا به از سر گرفتن تفتيش عادي تاسيسات ذروي اجازه بدهد.

اما آن توافق در سال ۲۰۰۲ وقتي بهم خورد که واشنگتن مدارک پروگرام محرمانۀ غني سازي يورانيم را به کورياي شمالي ارائه کرد. پيونگ يانگ تا بحال بداشتن چنين پروگرامي اعتراف نکرده است.

بموجب اين توافق جديد، کورياي شمالي تعهد کرد تا مجتمع عمدۀ ذروي خود را ظرف ۶۰ روز مسدود کند. در بدل آن، پيونگ يانگ ۵۰ هزار تن مواد نفتي ثقيل دريافت خواهد کرد.

پيونگ يانگ ۹۵۰ هزار تن مواد سوخت را وقتي دريافت خواهد کرد که در قسمت پرزه ساختن دائمي تاسيسات ذروي خود قدم هائي برداشته و تمام مواد ذروي را که در اختيار دارد، افشا نمايد.

قرار است مذاکره کنندگان جهت ارزيابي پيشرفت آن ماۀ آينده تشکيل جلسه دهند.

XS
SM
MD
LG