لینک های دسترسی

Breaking News

از اثر حملۀ هاوان طالبان بر يک دهکده يک زن کشته شد.


از اثر حملۀ هاوان طالبان مظنون بر يک قريه که عساکر ناتو با رهبران محل درانجا ملاقات ميکرد، يک زن کشته شد.

اين حمله بر قريۀ امين کلي در ولايت هلمند رخ داد.

يک سخنگوي ناتو گفت پنج نفر ديگر، بشمول يک طفل و يک زن، درين حمله مجروح شدند. او همچنان گفت عساکر ناتو بر مردمي که هاوان شليک کردند آتش گشوده و آنها را مجبور بفرار ساختند.

اين حمله يک روز بعد ازان رخ داد که طيارات جنگي يک مجتمع طالبان را تخريب نموده و يک قوماندان ارشد طالبان را که مسؤل افزايش در خشونت در هفته هاي اخير در ولايت هلمند بود، کشتند.

XS
SM
MD
LG